Τι σημαίνει η φράση "Πύρ καί ύδωρ καί γήν καί αέρα φύσει πάντα είναι";


Η αρχαία αυτή φράση σημαίνει...

Απαντήσεις

Τα πάντα στη φύση είναι φωτιά, νερό, γη και αέρας (Ξενοφώντας).Προσθήκη νέας απάντησης