Τι σημαίνει η φράση "Πολλά ζευγάρια τσαρούχια θα χαλάσεις";


Απαντήσεις





Λέγεται γι' αυτούς που επιδιώκουν πράγματα που είναι δύσκολα να επιτευχθούν.



Προσθήκη νέας απάντησης