Τι σημαίνει η φράση "Πιστούς ηγού μή τούς άπαν ότι άν λέγης ή ποιής επαινούντας αλλά τούς τοίς αμαρτομένοις επιτιμώντας";


Η αρχαία αυτή φράση σημαίνει...

Απαντήσεις

Να θεωρείς σαν έμπιστους (φίλους) όχι αυτούς που επαινούν ότι κι αν λες ή κάνεις, αλλά αυτούς που επικρίνουν τα σφάλματά σου (Ισοκράτης Νικοκ. Η', 28).Προσθήκη νέας απάντησης