Τι σημαίνει η φράση Pax tecum;


Απαντήσεις





Pax tecum σημαίνει Ειρήνη ημίν.

Pax tecum... Et cum spiritu tuo σημαίνει Ειρήνη ημίν... Και σε σένα. (Τυπικός χαιρετισμός στην Καθολική Εκκλησία).



Προσθήκη νέας απάντησης