Τι σημαίνει η φράση "Πάει ξυπόλητος στ' αγκάθια";


Απαντήσεις





Λέγεται γι' αυτούς που δεν έχουν τ' απαραίτητα εφόδια και είναι εκτεθειμένοι σε κίνδυνο.



Προσθήκη νέας απάντησης