Τι σημαίνει η φράση "Όπλον μέγιστον έν ανθρώποις χρήμα";


Η αρχαία αυτή φράση σημαίνει...

Απαντήσεις

Το πιο μεγάλο όπλο στους ανθρώπους είναι το χρήμα (Μένανδρος).Προσθήκη νέας απάντησης