Τι σημαίνει η φράση "Ο μαύρος είδε τη χλόη, μα τον γκρεμό δεν είδε";


Ο μαύρος (δηλαδή το άλογο) είδε τη χλόη (εννοεί το χορτάρι) μα τον γκρεμό δεν είδε.

Απαντήσεις

Δεν πρέπει να βλέπουμε μόνο τα οφέλη από μια κατάσταση, αλλά να προσπαθούμε να διακρίνουμε και τους κινδύνους που πιθανόν αυτή ενέχει.Προσθήκη νέας απάντησης