Τι σημαίνει η φράση "Ο βασιλιάς βασιλεύει, αλλά δεν κυβερνά";


Απαντήσεις

Έκφραση δηλωτική των καθαρά θεωρητικών αρμοδιοτήτων του βασιλιά στα σύγχρονα δημοκρατικά πολιτεύματα, στα οποία όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το έθνος.Προσθήκη νέας απάντησης