Τι σημαίνει η φράση "Μου 'γινε αβδέλλα";


Η όταν λέμε "Μου κόλλησε σαν αβδέλλα".

Απαντήσεις

Μου έγινε πολύ φορτικός.

(πρβλ. βυζαντινό) αίμα βδέλλας πίνουσιν, άλλ' άρχι (=μέχρι χορτασίας! Καί σύ ού χορταίνεις, άπληστε, ποτέ τάς συμφοράς μου).Προσθήκη νέας απάντησης