Τι σημαίνει η φράση "Λάθε βιώσας";


Απαντήσεις

Α. Ιστορικό
Αυτή η λακωνικότατη προτροπή σημαίνει: Ζήσε κρυφά (δηλαδή, όσο μπορείς, απόφευγε τις εμφανίσεις και επιδείξεις). Αυτός ο λόγος αποτελούσε την ουσία του τρόπου ζωής - το καταστάλαγμα της βιοθεωρίας -  των επικουρείων φιλοσόφων (3ος π.Χ. αιώνας), από αυτούς προήλθε· αυτοί τον άφησαν υποθήκη και «χρυσό παράγγελμα» στους κατοπινούς. Φυσικά, το νόημα του «κρυφά», «στην αφάνεια», το έχει το «λάθε»· και το νόημα του «ζήσε», το έχει η μετοχή «βιώσας».

Β. Μεταφορική σημασία
Το λέμε για κάποιον που αποφεύγει τις ανθρώπινες επαφές και κοινωνικές σχέσεις. Αυτή βέβαια η νοοτροπία και τακτική δε λογαριάζεται στα θετικά των ανθρώπων. Αλλά το «λάθε βιώσας» είναι δηλωτικό και αξιέπαινης και ενάρετης στάσης του ανθρώπου. Π.χ. δηλώνει και τον πολύ σεμνό και ταπεινό άνθρωπο.Προσθήκη νέας απάντησης