Τι σημαίνει η φράση "Γαίαν έχοις ελαφράν";


Η αρχαία αυτή φράση σημαίνει...

Απαντήσεις

Λέγεται, ως ευχή, για ενταφιασμό νεκρού.Προσθήκη νέας απάντησης