Τι σημαίνει η φράση "Φιλεί τό Θείον συγκάμνειν τώ κάμνοντα";


Η αρχαία αυτή φράση σημαίνει...

Απαντήσεις

Συνηθίζει ο Θεός να κοπιάζει μαζί μ' αυτόν που κοπιάζει (Μένανδρος).Προσθήκη νέας απάντησης