Τι σημαίνει η φράση "Έστι καί δούλων πόλις";


Η αρχαία αυτή φράση σημαίνει....

Απαντήσεις

Υπάρχει και πόλη των δούλων. Λέγεται γι' αυτούς που πολιτεύονται με άθλιο τρόπο. Γιατί ο Μνασέας γράφει ότι στην Αφρική υπάρχει κάποια πόλη των δούλων.

(Μνασέας ή Μνασίας, μαθηματικός, γεωγράφος εκ Πατρών, μαθητής του Ερατοσθένη).Προσθήκη νέας απάντησης