Τι σημαίνει η φράση "Έν ελπίσι χρή τούς σοφούς έχειν τόν νούν";


Η αρχαία αυτή φράση σημαίνει...

Απαντήσεις

Οι φρόνιμοι πρέπει να διατηρούν τη λογική όταν ελπίζουν (Ευριπίδης).Προσθήκη νέας απάντησης