Τι σημαίνει η φράση "Ελπίς χωρίς πόνον ού γεννά τι χρήσιμον";


Η αρχαία αυτή φράση σημαίνει...

Απαντήσεις

Η ελπίδα χωρίς μόψθο δεν γεννά κάτι χρήσιμο.Προσθήκη νέας απάντησης