Τι σημαίνει η φράση "Ελπίς κοινότατον καί γάρ οίος άλλο μηδέν, αύτη πάρεστιν";


Η αρχαία αυτή φράση σημαίνει...

Απαντήσεις

Η ελπίδα είναι πολύ κοινό πράγμα, και όταν τίποτε άλλο δεν έχει κανείς, αυτή δεν λείεπει (Θαλής).Προσθήκη νέας απάντησης