Τι σημαίνει η φράση "Ελαίω πύρ σβεννύεις";


Η αρχαία αυτή φράση σημαίνει...

Απαντήσεις

Με λάδι προσπαθείς να σβήσεις τη φωτιά. Λέγεται γι' αυτούς που στην προσπάθεια τους να συμβιβάσουν κάποιους που διαφωνούν τους εξωθούν σε μεγαλύτερες διενέξεις.

(νεοελληνικά) Ρίχνεις λάδι στη φωτιά.Προσθήκη νέας απάντησης