Τι σημαίνει η φράση "Έκανε τρύπα στο νερό";


Απαντήσεις

Λέγεται γι' αυτούς που ματαιοπονούν.

Συνώνυμο (αρχαία): Ωόν τίλλειν.

Ο βράχος του Συσίφου

Προσθήκη νέας απάντησης