Τι σημαίνει η φράση "Εγύρισαν τον νεκρικά";


Απαντήσεις

Λέγεται με την έννοια ότι πνέει τα λοίσθια· διότι τον ετοιμοθάνατο θέτουν έτσι επί της κλίνης, ώστε η κεφαλή του να είναι προς δυσμάς, πιστεύουν δε ότι τούτο συντελεί όπως εκπνεύσει χωρίς αγωνία.Προσθήκη νέας απάντησης