Τι σημαίνει η φράση "Δούλος τών δούλων τού Θεού";


Η εκκλησιαστική αυτή φράση σημαίνει...

Απαντήσεις

Τίτλος τον οποίον έλαβε το 590 μ.Χ. ο πάπας Γρηγόριος ο Μέγας σε απάντηση προς τον πατριάρχη Ιωάννη, ο οποίος έλαβε τον τίτλο του οικουμενικού πατριάρχη.Προσθήκη νέας απάντησης