Τι σημαίνει η φράση "Δεν έχει κώλον για κάθισμα";


Απαντήσεις

Λέγεται γι' αυτούς που χωρίς κέρδος και άσκοπα τρέχουν από τόπο σε τόπο.

Συνώνυμο (αρχαία): λίθος κυλινδούμενος τό φύκος ού ποιεί = λιθάρι που κυλάει δεν χορταριάζει.Προσθήκη νέας απάντησης