Τι σημαίνει η φράση "Βόιδι κοιλάτο κι άλογο σπαθάτο";


Απαντήσεις

Εννοεί ότι το βόδι που έχει μεγάλη κοιλιά (μακρυγάστωρ -ος) και ο λεπτόσωμος ίππος, είναι άριστοι του είδους.Προσθήκη νέας απάντησης