Τι σημαίνει η φράση "Βγάλ' τη σκούφια σου και βάρα με";


Απαντήσεις

Λέγεται γι' αυτούς που κατηγορούν άλλους, ενώ έχουν τα ίδια ελαττώματα μ' αυτούς και ιδίως που πάσχουν από ελεφαντίαση (κασίδα).

Συνώνυμο (αρχαία): Καλεί χελώνη τάς βόας βραδύποδας.Προσθήκη νέας απάντησης