Τι σημαίνει η φράση "Αποδιοπομπαίος τράγος";


Απαντήσεις

Αυτός στον οποίο επιρρίπτονται οι ευθύνες και τα λάθη των άλλων.Προσθήκη νέας απάντησης