Τι σημαίνει η φράση "Απ' έξω από τον χορό πολλά τραγούδια ξέρει";


Απαντήσεις

Λέγεται γι' αυτούς που κατακρίνουν άλλους για ότι δεν μπορούν να κάνουν οι ίδιοι.

Συνώνυμο (αρχαία): Βουλήσεται τις μάλλον ή μιμήσεται.Προσθήκη νέας απάντησης