Τι σημαίνει η φράση "Άνω σχώμεν τάς καρδίας";


Η εκκλησιαστική αυτή φράση σημαίνει...

Απαντήσεις

Ανατείνωμεν (= ανυψώνουμε) τις ψυχές μας.Προσθήκη νέας απάντησης