Τι σημαίνει η φράση "Ανδρός κακώς πράσσοντος εκποδών φίλοι";


Η ερμηνεία της αρχαίας αυτής φράσης είναι...

Απαντήσεις

όταν δυστυχεί ο άνθρωπος, χάνει τους φίλους του. Λέγεται γι' αυτούς που, όταν βρουν συμφορές, εγκαταλείπονται από τους φίλους τους.Προσθήκη νέας απάντησης