Τι σημαίνει η φράση "Άμα δέ χιτώνι εκδυομένω συνεκδύεται καί την αιδώ γυνή";


Η αρχαία αυτή φράση σημαίνει...

Απαντήσεις

Μαζί με το ένδυμα που αποβάλλει, χάνει και τον σεβασμότων άλλων η γυναίκα (Ηρόδοτος).Προσθήκη νέας απάντησης