Τι σημαίνει η φράση "Αλείφθηκεν ο τροχός";


Απαντήσεις

Λέγεται για δωροδοκία.

Συνώνυμο (αρχαία): Βούς επέβη = πάτησε πάνω σε βόδι.Προσθήκη νέας απάντησης