Τι σημαίνει η φράση "Αγών περί της ψυχής, περί τών μεγίστων";


Η αρχαία αυτή φράση σημαίνει...

Απαντήσεις

Προσπάθεια ζωής ή θανάτου, σχετικά με τα ύψιστα συμφέροντα κάποιου. (Ευριπ. Ορέστ. 847, Δόνισσ. 1330).Προσθήκη νέας απάντησης