Τι σημαίνει 'Εκ των ων ουκ άνευ'


ΑπαντήσειςΣυνώνυμα:
επιβεβλημένος, αναγκαιότατος, απαραίτητος, στοιχειώδης, αναντικατάστατος, δυσαναπλήρωτος

 

Πηγή:
Αντιλεξικόν ή Ονομαστικόν της Νεοελληνικής Γλώσσης
Θεολ. Βοσταντζόγλου, 1990conditio sine qua non


conditio sine qua non ή sine qua non:

εκ των ων ουκ άνευ· για να δηλωθεί απαραίτητος, απαράβατος όρος: η υγεία είναι όρος sine qua non για την ευτυχία κάποιου - η κρατική χρηματοδότηση είναι όρος sine qua non για την επιβίωση των δημοτικών θεάτρων - ο σεβασμός προς τον θεσμό της δικαιοσύνης είναι sine qua non (Ελευθεροτυπία).

πηγη: Μειζον Ελληνικο Λεξικο

Προσθήκη νέας απάντησης