Τι κίνδυνος υπάρχει σχετικά με την αντοχή των ενδοδαπέδιων σωληνώσεων και τις πιθανές διαρροές εξαιτίας διαστολών;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Το σύστημα ελέγχεται για τυχόν διαρροές πριν και μετά την τοποθέτηση  της στο δάπεδο με δοκιμή υδροστατικής πίεσης .Η πίεση που εφαρμόζεται είναι διπλάσια της προβλεπόμενης και όχι μικρότερη των 6bar …..Προσθήκη νέας απάντησης