Τι κερδίζει ο άνεργος από τη συμμετοχή του σε προγράμματα κατάρτισης;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Το κέρδος του συμμετέχοντος ανέργου μπορεί να συνοψιστεί σε τρία βασικά σημεία:

Ο καταρτισμένος άνεργος είναι περισσότερο ανταγωνιστικός, έχει δηλαδή περισσότερες πιθανότητες να επιλεγεί από έναν εργοδότη σε σχέση με έναν μη καταρτισμενο υποψήφιο, αφενός διότι η κατάρτιση μεταφράζεται σε βελτίωση δεξιοτήτων και απόκτηση νέων γνώσεων, αφετέρου διότι αυτή καθαυτή η συμμετοχή υποδηλώνει πνεύμα δραστήριο και ανήσυχο.

Τα επιδοτούμενα προγράμματα περιλαμβάνουν εκτός από τη θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις, οπότε ο άνεργος έχει μια μοναδική ευκαιρία να δείξει την αξία του και να διεκδικήσει μελλοντικά μια θέση στην επιχείρηση όπου ολοκλήρωσε την πρακτική του άσκηση. Στην χειρότερη περίπτωση, θα έχει την ευκαιρία να προωθήσει στην επιχείρηση το βιογραφικό του σημείωμα ή να πάρει συστατική επιστολή από τον επιβλέποντα - προϊστάμενό του ή να κάνει γνωριμίες που σίγουρα θα αποβούν χρήσιμες στο μέλλον.

Σημαντικό είναι το γεγονός ότι ο καταρτισμένος άνεργος αμείβεται για τις ώρες που καλείται να αφιερώσει στο πρόγραμμα, αλλά ακόμη σπουδαιότερο είναι ότι απολαμβάνει δωρεάν το πακέτο υποστηρικτικών υπηρεσιών που προσφέρει το ΚΕΚ EUROTraining.

eurotraining.grΠροσθήκη νέας απάντησης