Τι ήταν το Σαββατικό έτος;


Απαντήσεις

Σύμφωνα με το Μωσαϊκό νόμο, κάθε έβδομο έτος η γη έπρεπε να μένει ακαλλιέργητη.Προσθήκη νέας απάντησης