Τι εννοούμε όταν λέμε ότι τα βιβλία της Αγίας Γραφής είναι θεόπνευστα;


Απαντήσεις

Εννοούμε ότι ο Θεός φανέρωσε (αποκάλυψε) αλήθειες που μόνοι τους οι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να καταλάβουν: ότι ο Θεός είναι ένας και κυρίαρχος όλου του κόσμου, ποιο είναι το καλό και το κακό, ποιος είναι ο προορισμός των ανθρώπων και του κόσμου.. Όλα αυτά είναι θεόπνευστες αλήθειες που ο Θεός φανέρωνε σταδιακά στα γεγονότα της ιστορίας του ισραηλιτικού λαού.

 Προσθήκη νέας απάντησης