Τι είναι Υποτίμηση (Devaluation);


Στο χώρο της οικονομίας τι σημαίνει ο όρος Devaluation;

Απαντήσεις

Υποτίμηση ενός νομίσματος ονομάζεται η μείωση στην συναλλαγματική ισοτιμία (ανταλλακτική αξία) του σε σχέση με μία επιλεγμένη βάση. Η βάση μπορεί να είναι οτιδήποτε μεταξύ των εγχώριων μισθών, της παγκόσμιας τιμής του χρυσού ή ενός ξένου νομίσματος.Προσθήκη νέας απάντησης