Τι είναι το βορδοναρειό;


Τι σημαίνει η λέξη βορδοναρειό;

Απαντήσεις

Το ημιονοστάσιο, ο στάβλος της μονής.Προσθήκη νέας απάντησης