Τι είναι το Virus Doctor στα κλιματιστικά;


Αγόρασα ένα κλιματιστικό Samsung και μέσα στο manual λέει πως διαθέτει τεχνολογία Virus Doctor. Τι σημαίνει αυτό;

Απαντήσεις

Το Virus Doctor είναι μια πρωτοποριακή τεχνολογία που βοηθά στην πρόληψη και την καταπολέ μηση των αλλεργιών και των πιο διαδεδομένων αναπνευστικών προβλημάτων.

Το Virus Doctor παράγει ιόντα υδρογόνου (H+) τα οποία, όταν ενώνονται με τα ηλεκτρόνια (e-) που παράγονται από την ίδια συσκευή, μετατρέπονται σε  άτομ α ενεργού υδρογόνου. Με τον ίδιο τρόπο, το οξυγόνο που υπάρχει στον αέρα ενώνεται με τα ηλεκτρόνια και μετατρέπεται σε ιόντα οξυγόνου(O2-). Τα άτομα ενεργού υδρογόνου και τα ιόντα οξυγόνου προσκολλώνται στην επιφάνεια του επιβλαβού σω ματιδίου. Το επιβλαβές σω ματίδιο αποσυντίθεται, ενώ τα άτομα ενεργού υδρογόνου, τα ιόντα οξυγόνου και το υδρογόνο του σωματιδίου μετασχη ματίζονται σε νερό που διασπείρεται στο περιβάλλον.Προσθήκη νέας απάντησης