Τι είναι Βιοτικό Επίπεδο;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Βιοτικό Επίπεδο (Standard Of Living);

Απαντήσεις

Με τον όρο βιοτικό επίπεδο εννοούμε την υλική, πνευματική και πολιτιστική στάθμη της ζωής των κατοίκων μιας χώρας, ή το επίπεδο ποιότητας ζωής ή ευημερίας του ανθρώπου.Προσθήκη νέας απάντησης