Τι είναι VESA;


Απαντήσεις

Η συντριπτική πλειονότητα των τηλεοράσεων ακολουθεί για τον υπολογισμό της συμβατής βάσης στήριξης το πρότυπο VESA. Σύμφωνα με το πρότυπο οι τηλεοράσεις στο πίσω μέρος τους έχουν 4 οπές όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα:

Μέτρηση VESA

Η κάθετη και οριζόντια απόσταση (μετρημένη σε mm) μεταξύ των οπών αυτών, καθορίζουν την μέτρηση ως προς το πρότυπο VESA. Συνεπώς αν οι προαναφερόμενες αποστάσεις είναι ίσες με 75mm, τότε η βάση που θα επιλέξουμε πρέπει να έχει VESA 75.

 Προσθήκη νέας απάντησης