Τι είναι Βenchmark risk;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Βenchmark risk;

Απαντήσεις

Βenchmark risk σημαίνει κίνδυνος δείκτη ή χαρτοφυλακίου αναφοράς. Είναι ο κίνδυνος των χαμηλών αποδόσεων ενός επενδυμένου περιουσιακού στοιχείου στην περίπτωση που η απόδοση αυτού διαφέρει σημαντικά από την απόδοση του benchmark έναντι του οποίου μετράται.Προσθήκη νέας απάντησης