Τι είναι Τραπεζικός Πολλαπλασιαστής;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Τραπεζικός Πολλαπλασιαστής (Money Multiplier);

Απαντήσεις

Για την εξασφάλιση των καταθετών και τον έλεγχο της ρευστότητας της οικονομίας το κράτος ορίζει για τις εμπορικές τράπεζες ένα ελάχιστο ποσοστό υποχρεωτικών διαθεσίμων με τη μορφή μετρητών ή καταθέσεων στην κεντρική τράπεζα.Προσθήκη νέας απάντησης