Τι είναι το Θεοτοκίο;


Τι σημαίνει η θεολογική λέξη Θεοτοκίο;

Απαντήσεις

Τροπάριο που εγκωμιάζει τη Θεοτόκο και κατακλείει τις ομάδες των τροπαρίων ή τις ωδές των κανόνων με στίχο το «Και νυν και αεί...».Προσθήκη νέας απάντησης