Τι είναι τα προγράμματα Stage;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Τα Προγράμματα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας (Stage) αποτελούν μέτρα ενεργητικής πολιτικής για τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας. Μέσω των προγραμμάτων αυτών, οι άνεργοι νέοι τοποθετούνται, για ορισμένο χρονικό διάστημα, σε επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού ή και του δημόσιου τομέα, προκειμένου να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία, καθώς και επαγγελματικές και κοινωνικές δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν εν συνεχεία να διεκδικήσουν με αξιώσεις και με βιώσιμο τρόπο την είσοδό τους στην αγορά εργασίας. Στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκαν το 1998 με το νόμο 2639/98.

Οι άνεργοι νέοι που εντάσσονται σε προγράμματα Stage υποδεικνύονται από τον ΟΑΕΔ με βάση το ατομικό σχέδιο δράσης που έχει συνταχθεί κατά τη διαδικασία της Εξατομικευμένης Παρέμβασης.

http://portal.oaed.gr/portal/page/portal/OAED/Empl..
http://www.epirusinfo.com/?tag=%CF%80%CF%81%CF%8C%...
http://www.eksegersi.gr/keimena10/stage.htmΠροσθήκη νέας απάντησης