Τι είναι τα περιεδρικά αποστήματα;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Τα αποστήματα αυτά εμφανίζονται είτε στο δέρμα γύρω από τον πρωκτό (περιπρωκτικά αποστήματα) είτε βαθύτερα γύρω από το έντερο (περιορθικά αποστήματα). Η ακριβής μορφολογία και εντόπιση του αποστήματος συνήθως διαπιστώνεται στο χειρουργείο και σπάνια απαιτείται περισσότερος προεγχειρητικός έλεγχος.Προσθήκη νέας απάντησης