Τι είναι τα επιδοτούμενα προγράμματα;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Πρόκειται για προγράμματα κατάρτισης που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο και το Υπουργείο Εργασίας και απευθύνονται συνήθως σε ανέργους, μερικές φορές και σε εργαζόμενους. Το γεγονός ότι είναι επιδοτούμενα σημαίνει ότι οι συμμετέχοντες αμείβονται με ποσό που ορίζεται κάθε φορά βάσει Υπουργικής απόφασης. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να παρακολουθούν τις προκηρύξεις των προγραμμάτων στον Ημερήσιο Τύπο και να καταθέτουν εγκαίρως στο ΚΕΚ τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να γίνει η αξιολόγηση και επιλογή των καταρτιζομένων.Προσθήκη νέας απάντησης