Τι είναι τα cookies;


Θέματα: 

Απαντήσεις

Τα Cookies είναι μικρά "αρχεία" που περιέχουν πληροφορίες τις οποίες χρησιμοποιούν οι ιστοσελίδες για την αναγνώρισή σας. Όταν κάνετε login, ένα Cookie καταγράφει τα στοιχεία σας, έτσι ώστε η ιστοσελίδα να γνωρίζει ότι έχετε κάνει login από τον συγκεκριμένο Ηλεκτρονικό υπολογιστή.Ταυτόχρονα μπορεί να καταγράφει και κάποιες άλλες πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητά σας στο site, όπως για παράδειγμα σε ποιες ψηφοφορίες λάβατε μέρος (έτσι ώστε να σας απαγορέψει να ψηφίσετε δύο φορές), ή κάποιες προσωπικές ρυθμίσεις που χρησιμοποιείτε (π.χ. χρωματικά θέματα).

Εάν δεν μπορείτε να δεχτείτε τα Cookies, οι πιθανοί λόγοι μπορεί να είναι:

  1. Έχετε απενεργοποιήσει την υποστήριξη Cookies στον browser που χρησιμοποιείτε ή η ημερομηνία του υπολογιστή σας είναι λάθος.
  2. Ο browser που χρησιμοποιείτε δεν υποστηρίζει καθόλου Cookies.

http://help.pathfinder.gr/account/security/cookies...

http://www.eeei.gr/odhgos/netsc404/howcooki.htm

http://el.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookies

ektos an enoei mpiskoto  

Προσθήκη νέας απάντησης