Τι είναι Συμπληρωματικά Αγαθά;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Συμπληρωματικά Αγαθά (Complementary Good);

Απαντήσεις

Συμπληρωματικά ονομάζονται δύο αγαθά για τα οποία η αύξηση της τιμής του ενός, οδηγεί σε μείωση της ζήτησης του άλλου.Προσθήκη νέας απάντησης