Τι είναι Standards and Poor’s (S&P) stock exchange indices;


Απαντήσεις

δείκτες μετοχών της εταιρίας πιστοληπτικής βαθμολόγησης των ΗΠΑ Στάνταρς εντ Πουρς (βλέπε όρο «Credit Rating Agencies, CRAs, Standards and Poor’s”). Οι κυριότεροι δείκτες είναι:

S&P 500 = δημιουργήθηκε το 1923 και τότε κάλυπτε τις μετοχές 233 εταιριών. Από το 1957 φέρει τη σημερινή του μορφή και αποτελείται από 500 μετοχές της χρηματιστηριακής αγοράς των ΗΠΑ. Οι μετοχές ανήκουν σε δυναμικές εταιρίες του βιομηχανικού κλάδου και αντιπροσωπεύουν πάνω από το 85% της αγοράς μετοχών των ΗΠΑ. Απέκτησε παγκόσμια φήμη, όχι μόνο διότι καλύπτει μια κεφαλοποίηση 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων αλλά επειδή χρησιμοποιείται και σαν χαρτοφυλάκιο αναφοράς (benchmark portfolio) για επενδυτικούς σκοπούς. Τηρείται από τη S&P Index Committee που έχει σαν μέλη οικονομολόγους και αναλυτές της αγοράς που εργάζονται με ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα.

S&P Global 1200 = καλύπτει 1200 μετοχές από 29 χώρες και αποτελείται από επτά περιφερειακά γεωγραφικά τμήματα ένα εκ των οποίων είναι η αγορά των ΗΠΑ με το δείκτη S&P 500.

S&P/TSX 60 = είναι ένας αντιπροσωπευτικός δείκτης από τις κυριότερες μετοχές 10 οικονομικών τομέων του Καναδά. Αποτελεί και τη βάση για τα περισσότερο ρευστοποιήσιμα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) στον αναδά.

S&P/ΑSX 50 = αποτελείται από τις μετοχές των 50 δυναμικότερων εθνικών και πολυεθνικών εταιριών της αγοράς της Αυστραλίας που χαρακτηρίζονται από ισχυρή ρευστότητα και εμπορευσιμότητα.

S&P Europe 350 = αποτελείται από 350 μετοχές που καλύπτουν περίπου το 70% των δυναμικών εταιριών από τα 17 κυριότερα χρηματιστήρια της Ευρώπης. Εμφανίζει το πλεονέκτημα της αντιπροσωπευτικότητας και ταυτόχρονα χρησιμοποιείται και σαν benchmark από τους επενδυτές.

S&P TOPIX 150 = περιλαμβάνει 150 μετοχές επιλεγμένες από τους κυριότερους τομείς της αγοράς του Τόκιο. Σχεδιάστηκε με τρόπο ώστε να παρέχει στους διαχειριστές χαρτοφυλακίων και τους διαπραγματευτές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) ένα αντιπροσωπευτικό δείκτη της αγοράς αλλά με περιορισμένη έκταση που εξασφαλίζει ικανοποιητική ρευστότητα.

S&P Asia 50 = αποτελείται από 50 αντιπροσωπευτικές μετοχές που καλύπτουν το 70% των κύριων μετοχών από τις αγορές του Χονγκ Κονγκ, της Κορέας, της Ταϊβάν και της Σιγκαπούρης.

S&P Latin America 40 = οι 40 εξαιρετικά ρευστοποιήσιμες μετοχές του δείκτη ανήκουν σε δυναμικές εταιρίες από το εξικό, τη Βραζιλία, την Αργεντινή και τη Χιλή.
S&P 700 = καλύπτει το τμήμα εκτός ΗΠΑ του παγκόσμιου χρηματιστηριακού δείκτη. Συγκεκριμένα, αποτελείται από τις 700 μετοχές του δείκτη S&P Global 1200 που προκύπτουν εάν εξαιρεθεί το τμήμα του των μετοχών του δείκτη S&P 500 (1200-500=700).

S&P 100 = μετρά την απόδοση των μετοχών 100 πολυεθνικών εταιριών. Ο δείκτης περιλαμβάνει τις 100 σπουδαιότερες πολυεθνικές εταιρίες του δείκτη S&P Global 1200.
 Προσθήκη νέας απάντησης