Τι είναι Standard & Poor’s (S&P)/Case-Shiller® Home Price Indices;


Απαντήσεις

Δείκτες τιμών κατοικιών των ΗΠΑ της εταιρίας Standard & Poor’s. Προέκυψαν το 1980 από την έρευνα των α) Karl E. Case και β) Robert J. Shiller. Οι δείκτες τηρούνται και δημοσιεύονται από την Index Committee στην οποία μετέχουν οι εταιρίες Standard & Poor's, Fiserv και MacroMarkets LLC. Υφίστανται 2 κατηγορίες δεικτών:
1) The S&P/Case-Shiller® Home Price Indices: Υπολογίζονται κάθε μήνα και δημοσιεύονται με 2 μήνες καθυστέρηση. Σκοπός τους είναι η μέτρηση της μέσης μεταβολής των τιμών των κατοικιών σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές (Metropolitan Statistical Areas, MSAs). Με τη σειρά τους διακρίνονται στους εξής υποδείκτες:

1α) ο δείκτης που καλύπτει 20 μεγάλες μητροπολιτικές περιοχές (20 major metropolitan areas)
1β) ο δείκτης που καλύπτει 10 μεγάλες μητροπολιτικές περιοχές.
2) The S&P/Case-Shiller® U.S. National Home Price Index. Είναι εθνικός δείκτης που υπολογίζεται κάθε τρίμηνο και καλύπτει 9 μείζονες εθνικές περιοχές.Προσθήκη νέας απάντησης